فرهنگ واژگان

حلق

معنای واژه حلق: تراشيدن (ولا تحلقوا رؤسكم). (بقره 196)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.