فرهنگ واژگان

حكمت

معنای واژه حكمت: علمى است كه انسان را از جهل دور مى‏كند (يعلمهم الكتاب والحكمة…). (جمعه 2)
* و به لجام و افسار اسب (حكم الدابة) گويند. چون براى او كنترل و منع ايجاد مى‏كند.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.