فرهنگ واژگان

حسب

معنای واژه حسب: كفايت (حسبنا اللّه ونعم الوكيل). (آل عمران 173)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.