حرج

معنای واژه حرج: گناه (لیس على الاعمى حرج) (نور 61).
معنای واژه حرج: تنگى (ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجاً ممّا قضیت). (نساء 65)
* اصل حرج و حراج انباشته شدن و گرد آمدن چیزى است از این رو معناى تنگى و سختى و فشار میان اجزاء آن چیز که متراکم است تصور میشود سپس هر سختى و گناه را نیز حرج گفته‏اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.