فرهنگ واژگان

حاكم

معنای واژه حاكم: (جمع آن حكّام) قاضى، داور (وتدلوا بها الى الحكّام). (بقره188)

Republished by Blog Post Promoter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.