فرهنگ واژگان

جَلْب

معنای واژه جَلْب: جلبة: راندن چيزى.
اِجلاب: راندن با صيحه و فرياد (واجلب عليهم بخيلك ورجلك). (اسراء 64)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.