فرهنگ واژگان

جَراد

معنای واژه جَراد: ملخ (فارسلنا عليهم الطوفان والجراد). (اعراف 133)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.