فرهنگ واژگان

جَحْد

معنای واژه جَحْد: انكار با علم (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم). (نمل 14)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.