پرسش و پاسخپرسمان نماز

جایگاه کسی که نماز نمی خواند در کجاست؟

كسی كه نماز نخواند جایگاهش در بهشت است یا جهنّم؟

* در این زمینه، تنها نگاهی گذرا به آیات قرآن میاندازیم:
انسان بینماز، چگونه ادعای پاكی میكند؟ در حالی كه نماز یاد خداست (طه، 14) و هر كه از یاد خدا روی گرداند، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و در قیامت نابینا محشور خواهد شد (طه، 124) و در قیامت، آن گاه كه بهشتیان از گنهكاران میپرسند: چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟ میگویند: ما از نمازگزاران نبودیم(مدثر،40ـ) چون اگر نماز میخواندند، نماز آنها را به یاد خدا انداخته، از فحشا و منكر نهی میكرد (عنكبوت، 45). پس دوری از نماز، علاوه بر این كه خود، گناه بزرگی است، مقدمه گناهان دیگر و سختی و تنگدستی و تاریكی دل است و به یاد خدا بودن، موجب آرامش قلبهاست (رعد، 28) (1).
———————————————————————
1. ر.ك: همان، ج16، ص283 ـ 294؛ سیدحسین موسویراد لاهیجی، نماز از دیدگاه قرآن و حدیث.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.