تلاوت آیت‌الکرسی با صدای عبدالباسط

ارسال شده در می 6th, 2015 موضوع قرآن توسط

مناجات شعبانیه با صدای مهدی میرداماد

دریافت تلاوت آیت‌الکرسی با صدای عبدالباسط محمد عبدالصمد

 
آیت‌الکرسی – عبدالباسط محمد عبدالصمد
دریافت نسخه صوتی تلاوت آیت‌الکرسی با صدای عبدالباسط عبدالصمد

دریافت نسخه تصویری تلاوت آیت‌الکرسی با صدای عبدالباسط

 
ترجمه آیت‌الکرسی

خدای یکتاست، که جز او خدایی نیست، او زنده و جاودانه است، هرگز او را خواب فرا نمی‌گیرد تا چه رسد که به خواب رود، اوست مالک آنچه در آسمانها و زمین است، کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده و آنچه سپس خواهد آمد، و خلق به هیچ مرتبه از علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او خواهد. قلمرو علمش از آسمانها و زمین فراتر، و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است، و او والامرتبه و با عظمت است. (۲۵۵)
کار دین از روی اجبار نیست، تحقیقا راه هدایت و ضلالت بر همه کس روشن گردیده، پس هر کس از راه کفر و سرکشی دیو راهزن، برگردد، و به راه ایمان به خدا روی بیاورد، بدون شک، به طنابی محکم و استوار چنگ زده است که هرگز نخواهد گسست. و خداوند (به هر چه خلق در دل گویند) شنوا و داناست. (۲۵۶)
خدا یاری دهنده اهل ایمان است، که آنان را از تاریکیهای جهل و نادانی به سوی روشنایی می‌برد و آنان که راه کفر را انتخاب کرده‌اند یارانشان، شیاطین و دیوهایند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکیها به در می‌برند، این گروه اهل آتشند که در آن همیشه خواهند بود. (۲۵۷)

Share Button

کلید واژه

  • تلاوت آیت الکرسی
  • قرائت آیه الکرسی
  • قرائت آیت الکرسی
  • آیت الکرسی صوتی
  • دانلود آیت الکرسی با صدای عبدالباسط
  • تلاوت ایت الکرسی
  • دانلود صوتی آیه الکرسی عبدالباسط
  • تلاوت ایه الکرسی
  • صوت ایت الکرسی
  • دعای آیت الکرسی صوتی

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>