علوم قرآنیپرسش و پاسخ

تعداد كلمات و حرف‌هاى قرآن را بيان كنيد.

تعداد كلمات و حرف‌هاى قرآن را بيان كنيد.

گرچه ندانستن تعداد كلمات و حروف قرآن، مانع فهميدن و عمل كردن به قرآن نيست، ولى دانشمندان مسلمان به خاطر علاقه زيادى كه به قرآن داشته‌اند، تعداد كلمه‌ها و حرف‌هاى آن را شمرده‌اند. يكى از عددهاى اعلام شده چنين است.
تعداد كلمات: 77807 كلمه
تعداد حروف: 320671 حرف

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.