«ترتیل» یعنى چه؟

«ترتیل» یعنى چه؟

دوست دارید پاسخ این پرسش را از زبان حضرت على(علیه السلام) بشنوید؟ پس گوش دل را به کلام مولاى متقیان بسپارید. وقتى از امام على(علیه السلام) درباره ترتیل پرسیدند فرمود:
الترتیل تجوید الحروف و معرفه الوقوف؛ ترتیل عبارت است از نیکو ادا کردن حروف و شناختن محل وقف‌هاى قرآن.
در روایت دیگرى آن حضرت فرمود: ترتیل یعنى این که آن را به طور روشن بیان کن، نه مانند اشعار سریع و پشت سر هم بخوان و مانند دانه‌هاى شن پراکنده [کلمات] قرآن را پراکنده مخوان، بلکه چنان بخوان که دل‌هاى سنگین و خفته را با آن بیدار کنى، هرگز [تنها] هدف شما این نباشد که حتماً سوره را به آخر برسانى.
با توجه به این دو حدیث، مى‌توانیم بگوییم ترتیل یعنى: درست و آرام خواندن قرآن و دقت در معانى آیات.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.