فرهنگ واژگان

بَتْل

معنای واژه بَتْل: بريدن از غير و اخلاص نيت در عبادت (وتبتّل اليه تبتيلا). (مزمل8)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.