فرهنگ واژگان

بغى

معنای واژه بغى: خواستن (تبتغي مرضات أزواجك). (تحريم 1)
معنای واژه بغى: تجاوز (فمن اضطر غير باغ) (بقره 173) (نور 33)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.