فرهنگ واژگان

برق

معنای واژه برق: درخشش توليد شده از برخورد ابرهاست (فيه ظلمات ورعد وبرق) (بقره 19)
معنای واژه ابريق: جمع آن اَباريق است: ظرف درخشنده دسته‏دار (بأكواب وأباريق). (واقعه 18)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.