برق

معنای واژه برق: درخشش تولید شده از برخورد ابرهاست (فیه ظلمات ورعد وبرق) (بقره 19)
معنای واژه ابریق: جمع آن اَباریق است: ظرف درخشنده دسته‏دار (بأکواب وأباریق). (واقعه 18)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.