فرهنگ واژگان

بائس

معنای واژه بائس: كسى كه سخت گرسنه است (واطعموا البائس الفقير). (حج 28)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.