فرهنگ واژگان

اَود

معنای واژه اَود: سنگينى (ولا يؤُده حفظهما). (بقره 255)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.