فرهنگ واژگان

اَمّ

معنای واژه اَمّ: قصد و هدف مستقيم كه همان توجه به مقصود است (آمّين البيت الحرام). (مائده 2)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.