فرهنگ واژگان

اَمر

معنای واژه اَمر: كار و چيز، جمع آن امور است (إذا قضى أمراً فانّما يقول له كن فيكون). (بقره 117)
معنای واژه اَمر: دستور و فرمان، جمع آن اوامر است (قل أمر ربّي بالقسط) (اعراف 29)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.