اَمر

معنای واژه اَمر: کار و چیز، جمع آن امور است (إذا قضى أمراً فانّما یقول له کن فیکون). (بقره 117)
معنای واژه اَمر: دستور و فرمان، جمع آن اوامر است (قل أمر ربّی بالقسط) (اعراف 29)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.