فرهنگ واژگان

اَسَف

معنای واژه اَسَف: محزون شدن، غضب كردن (فلما اسفونا) (زخرف 55)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.