فرهنگ واژگان

اَزّ

معنای واژه اَزّ: تحريك شديد (تؤزّهم ازاً). (مريم 83)

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.