اولین بار چه کسى قرآن را ترجمه کرد؟

اولین بار چه کسى قرآن را ترجمه کرد؟

نخستین کسى که با اجازه پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) سوره حمد را به فارسى ترجمه کرد، سلمان فارسى بود[6]. در سالهاى بعد نیز دانشمندان مسلمان به ترجمه قرآن همت گماشتهاند؛ چنانکه در حال حاضر هم ترجمههاى خوبى از قرآن شده است که ترجمه جناب آقاى پورجوادى براى شما نوجوانان و ترجمه حضرت آیه الله مکارم شیرازى براى عموم مردم بسیار سودمند است.
————–
[6]. آیهالله معرفت، تاریخ قرآن، ص 196.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.