علوم قرآنیپرسش و پاسخ

اولین بار چه كسى قرآن را ترجمه كرد؟

اولین بار چه كسى قرآن را ترجمه كرد؟

نخستین كسى كه با اجازه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله وسلم) سوره حمد را به فارسى ترجمه كرد، سلمان فارسى بود[6]. در سالهاى بعد نیز دانشمندان مسلمان به ترجمه قرآن همت گماشتهاند؛ چنانكه در حال حاضر هم ترجمههاى خوبى از قرآن شده است كه ترجمه جناب آقاى پورجوادى براى شما نوجوانان و ترجمه حضرت آیة الله مكارم شیرازى براى عموم مردم بسیار سودمند است.
————–
[6]. آیةالله معرفت، تاریخ قرآن، ص 196.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.