معاد در قرآن

اصحاب شمال، یمین و مقربین چه جایگاهى دارند؟

اصحاب شمال، اصحاب یمین و مقربین چه جایگاهى دارند؟

خداوند متعال، اهل قیامت را به سه گروه تقسیم و جایگاه آنها را مشخص فرموده است: (وَ کُنتُمْ أَزْوَ جًا ثَلَـثَهً * فَأَصْحَـبُ الْمَیمَنَهِ مَآ أَصْحَـبُ الْمَیمَنَهِ * وَ أَصْحَـبُ الْمَشْـَمَهِ مَآ أَصْحَـبُ الْمَشْـَمَهِ * وَ السَّـبِقُونَ السَّـبِقُونَ * أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ)[54]؛ و شما سه گروه خواهید بود![ نخست] سعادت مندان و خجستگانند، چه سعادت مندان و خجستگانى! گروه دیگر شقاوت مندان و شومانند، چه شقاوت مندان و شومانى! و [سومین گروه] پیشگامان پیشگامانند. آنها مقربانند.

جایگاه اصحاب یمین
آنها در سایه درختان سدر بى خار و در سایه درخت طلح پربرگ (درختى خوش رنگ و خوشبو) و سایه کشیده و گسترده در کنار آبشارها و میوه هاى فراوان که هرگز قطع و ممنوع نمى شود بسر مى برند و نیز برایشان همسرانى [گران قدر] که ما (خداوند) آنها را آفرینش نوینى بخشیدیم و همه را دوشیزه قرار دادیم؛ کسانى که به همسرشان عشق مىورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند عطا کردیم. اینها همه براى اصحاب یمین است که گروهى از امت هاى نخستین و گروهى از امت هاى آخرینند.[55]

جایگاه اصحاب شمال
آنها در میان بادهاى کشنده و آب سوزان و در سایه دودهاى متراکم و آتش زا! سایه اى که نه خنک و نه مفید است قرار دارند. آنها پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار داشتند و مى گفتند: هنگامى که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟! یا نیاکان نخستین ما [زنده خواهند شد] بگو اوّلین و آخرین همگى در موعد روز معینى جمع مى شوند. و …[56]

جایگاه مقربان
مقربان، در باغ هاى پر نعمت بهشت، بر تخت هایى که صف کشیده و به هم پیوسته است، در حالى که بر آن تکیه کرده و روبه روى یک دیگرند قرار دارند؛[ که] نوجوانانى جاودانى [در شکوه و طراوت] پیوسته گرداگرد آنها با قدح ها و کوزه ها و جام هایى از نهرهاى بهشتى [و شراب طهور]مى گردند. آنها از میوه هایى که مایل باشند و گوشت پرنده از هر نوع که بخواهند [در اختیارشان است] و نیز از همسرانى از حورالعین [که] هم چون مروارید در صدف پنهان[اند] برخوردار مى باشند.[57]
—————
[54] واقعه، آیه 7 ـ 11.
[55] همان، آیه 27 ـ 40.
[56] همان، آیه 41 ـ 56.
[57] همان، آیه 11 ـ 23.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن