اعلام قرآن

اصحاب الایکه

اصحاب الایکه

ساكنان بیشه ‌زاری كه بر اثر كم‌ فروشی و در پی تكذیب حضرت شعیب علیه السلام با عذاب الهی نابود شدند.(1) نامیدن آنان به اصحاب ایكه یا از آن رو بوده است كه در منطقه ‌ای پر آب و درخت با میوه فراوان زندگی می ‌كردند یا از آن رو كه ایكه (درختی) را می ‌پرستیدند.(2) بزرگ ‌ترین انحراف اصحاب ایكه كم فروشی بوده است؛ از این ‌رو حضرت شعیب علیه السلام ضمن دعوت آن ها به كامل دادن پیمانه، آنان را از كم فروشی نهی می‌ كرد و از آنان می ‌خواست كه با ترازوی درست و كفه ‌های برابر وزن كنند و از ارزش اموال مردم نكاهند كه چنین كاری فساد است و آنان نباید با كم‌ فروشی در زمین فساد ‌كنند.(3) برخی از مفسران این فساد را به راهزنی، غارت اموال، نابود كردن زراعت و احیاناً قتل تفسیر كرده، این اعمال را نیز از جمله انحراف ها و كارهای ناروای اصحاب ایكه برشمرده ‌اند.(4) اصحاب ایكه در برابر دعوت شعیب علیه السلام ایستادگی و او را جادو شده معرفی كردند و با برابر دانستن شعیب علیه السلام یا خودشان، او را در ادعای رسالتش از جانب خدا دروغگو شمردند و به او پیشنهاد دادند كه اگر در ادعایش راستگوست، پاره آسمان بر سر آنان فرود ‌آورد، اما شعیب علیه السلام آنان را به خدا واگذار نمود و عذاب الهی در پی تکذیب شعیب علیه السلام بر آنان وارد شد و نابودشان کرد.(4)

___________________
1. حجر: 176؛ شعراء: 13؛ ص: 14.
2. طبری، جامع البیان، مج‌8، ج‌14، ص‌64؛ ثعلبی، قصص‌الانبیاء، ص‌171.
3. شعراء: 181؛ المیزان، ج‌15، ص‌312.
4. شعراء: 183 ـ 182؛ زمخشری، الكشاف، ج‌3، ص‌332؛ تفسیر بیضاوی، ج‌3، ص‌263.
5. شعراء: 189ـ 185؛ میبدی، كشف الاسرار، ج‌7، ص‌148؛ زمخشری، همان، ج‌3، ص‌333؛ فخر رازی، التفسیر‌الكبیر، ج‌24، ص‌164؛ طبرسی، مجمع ‌البیان، ج7، ص317.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.