پرسش و پاسخپرسمان قرائت قرآن

ارزش‌گذارى آیات قرآن براى چیست؟

با توجه به این‌كه آیات قرآن سخنان خداوند است و خدا از اول كامل بوده، پس ارزش‌گذارى آیات قرآن براى چیست كه فلان سوره ثواب بیشترى دارد؟ (در مفاتیح این ارزش‌ها آمده است).

باید دانست اگر تفاوتى در سوره‌ها از نظر ارزش، وجود داشته باشد، به كامل بودن خدا ارتباطى ندارد، چرا كه ممكن است خداى متعال و حكیم از روى حكمت و به جهت مصلحت، بعضى از سوره‌ها را از نظر فصاحت و بلاغت یا مفهوم و محتوا بر بعضى دیگر و یا بعضى از آیات را بر بعضى دیگر برترى داده باشد؛ همان‌طور كه در خلقت انسان‌ها، بعضى از آن‌ها را بر برخى دیگر ـ‌مانند انبیا بر مردم عادى‌ـ برترى داده است. هر یك از آیات یا سوره‌هاى قرآن به گل‌هایى مى‌ماند كه بوى دل‌رباى مخصوص خویش دارد.
ممكن است نسبت به یك سوره توجه خاصى شده باشد كه این مطلب با بررسى اهداف و مقاصد آن سوره تا حدى روشن مى‌شود؛ مثلا اگر سوره‌اى به مسائل اخلاقى در سطح عمومى مردم و جامعه پرداخته باشد، مانند سوره نور و آیات حجاب، چون عموم مردم درگیر این مسائل‌اند، نسبت به این سوره توجه خاصى شده است. سوره‌هاى دیگر نیز با توجه به مقتضاى مفاهیم آن و نیاز جامعه و عموم مردم مورد توجه خاص قرار گرفته است.
بنابراین شناخت مفاهیم یك سوره و درك نیاز جامعه و مشكلات آن مى‌تواند به روشن شدن علل این ارزش‌گذارى‌ها كمك كند. از طرفى باید دانست كه برخى از روایات وارده در مورد ارزش و خاصیت سوره‌ها، بى‌پایه و بى‌اعتبار است؛ چنان‌كه «میر سیدشریف جرجانى» در حواشى كشاف در آخر «تفسیر فاتحة الكتاب» و «ابن‌الجوزى» در الموضوعات و «سیوطى» در اللئالى المصنوعه اكثر احادیثى كه از «ابىّ‌بن‌كعب» در فضایل سوره‌ها نقل شده كذب و موضوع (جعلى) مى‌داند.[17]
—————
[17]‌. محمد مظفرى، دانستنى‌هایى از قرآن، ص‌152‌ـ‌153 و عبدالرحمن سیوطى، اللئالى المصنوعة فى الاحادیث الموضوعه، ج‌1، ص‌227‌ـ‌228.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.