اعلام قرآن

ابراهیم

ابراهیم علیه السلام

دومین پیامبر اُولُوا العزم و نیای پیامبران پس از خود، از جمله حضرت موسی، حضرت عیسی علیهما السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله. پدر حضرت ابراهیم علیه السلام، تاروخ نام دارد كه با نُه واسطه به حضرت نوح علیه السلام می رسد.(1) ابراهیم علیه السلام پس از مبعوث شدن به پیامبری، آزمون های زیادی را پشت سر نهاد و مورد الطاف الهی واقع شد و به مقام امامت نائل آمد. آیین حضرت ابراهیم علیه السلام بر محور توحید و یكتاپرستی دور می زند. خداوند بارها دین توحید را به دین حضرت ابراهیم علیه السلام و دین حنیف و دین فطرت وصف كرده و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را پیرو آیین اودانسته است.(2) نام كتاب حضرت ابراهیم علیه السلام، «صحف» بوده كه در اولین شب ماه رمضان بر وی نازل شده است.(3) سرد شدن آتش بر وی و احیای مردگان، از مهم ترین معجزاتی است که برای حضرت رخ داده است.(4) در روایات آمده كه خداوند مقامات پنج گانه عبودیت، نبوت، رسالت، خلّت و امامت را به ترتیب، به حضرت ابراهیم علیه السلام داده است.(5) حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از تلاش ها و مجاهدت های زیاد، هنگامی كه 175 سال از عمرش گذشته بود، جهان را بدرود گفت و او را در مزرعه حبرون به خاك سپردند.(6)
___________________
1. طبری، تاریخ امم و الملوك، ج1، ص1.
2. آل عمران: 67ـ68.
3. اعلی:19؛ کلینی، اصول كافی، ج2، ص628.
4. انبیاء:69؛ یقره:260؛ کلینی، همان، ج8 ، ص369؛ طباطبایی، المیزان ،ج14، ص303؛ صدوق، عیون اخبارالرضا، ج2، ص176.
5. کلینی، همان، ج1، ص174.
6. ابن قتیبه، المعارف، ص33.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.