نبوت در قرآنپرسش و پاسخ

آیا لباس حضرت یوسف(ع) شفابخش بوده است؟

آیا لباس حضرت یوسف(ع) شفابخش و معجزه آور بوده است؟

قرآن كریم در این باره مى فرماید: (اذهَبُوا بِقَمِیصِى هـذَا فَأَلقُوهُ عَلى وَجهِ أَبِى یأتِ بَصِیرًا)؛[36] این پیراهن را ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفكنید[ تا] بینا شود.
از بیان مفسران در تفسیر این آیه روشن مى شود كه پیراهن یوسف، شفابخش بوده، زیرا در پاره اى از روایات آمده كه یوسف(ع) گفت: «كسى كه پیراهن شفابخش مرا نزد پدرم مى برد، باید همان كسى باشد كه پیراهن خون آلود را نزد او برد.»[37]
این روایات دلالت دارد بر این كه پیراهن یوسف، معمولى نبوده، بلكه پیراهنى بهشتى بوده است كه از ابراهیم خلیل(ع) در خاندان یعقوب(ع) به یادگار مانده بود و كسى كه هم چون یعقوب(ع) شامه بهشتى داشت، بوى این پیراهن بهشتى را از دور احساس مى كرد.[38]
—————
[36] یوسف، آیه 93.
[37] عبد على عروسى حویزى، نورالثقلین، ج 2، ص 464.
[38] ر.ك: تفسیر نمونه، ج 10، ص 68 ـ 73 و المیزان، ج 11، ص 244.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.