آیا لباس حضرت یوسف(ع) شفابخش بوده است؟

آیا لباس حضرت یوسف(ع) شفابخش و معجزه آور بوده است؟

قرآن کریم در این باره مى فرماید: (اذهَبُوا بِقَمِیصِى هـذَا فَأَلقُوهُ عَلى وَجهِ أَبِى یأتِ بَصِیرًا)؛[36] این پیراهن را ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید[ تا] بینا شود.
از بیان مفسران در تفسیر این آیه روشن مى شود که پیراهن یوسف، شفابخش بوده، زیرا در پاره اى از روایات آمده که یوسف(ع) گفت: «کسى که پیراهن شفابخش مرا نزد پدرم مى برد، باید همان کسى باشد که پیراهن خون آلود را نزد او برد.»[37]
این روایات دلالت دارد بر این که پیراهن یوسف، معمولى نبوده، بلکه پیراهنى بهشتى بوده است که از ابراهیم خلیل(ع) در خاندان یعقوب(ع) به یادگار مانده بود و کسى که هم چون یعقوب(ع) شامه بهشتى داشت، بوى این پیراهن بهشتى را از دور احساس مى کرد.[38]
—————
[36] یوسف، آیه 93.
[37] عبد على عروسى حویزى، نورالثقلین، ج 2، ص 464.
[38] ر.ک: تفسیر نمونه، ج 10، ص 68 ـ 73 و المیزان، ج 11، ص 244.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.