آیا فرد مرده از گریه دیگران بهره مى برد؟

الف) آیا مرده از گریه دیگران بهره مى برد؟ ب) دو مرده در قبرستان نزدیک هم واقع شده اند؛ یکى انسان نیکوکار و خوبى است و دیگرى گناه کار؛ آیا از فیض هایى که شامل اوّلى مى شود ممکن است به دومى هم بهره اى برسد؟ مثل کسانى که در حرم اهل بیت(ع) یا امامزادگان دفن هستند؟

الف) گریه اگر از حالت اعتدال خارج نشود، بر گریه کننده، از نظر روانى، تأثیر مثبت دارد و به اصطلاح او را سبک مى کند و نیز ممکن است در مواردى اثرهاى اجتماعى و سیاسى دیگرى در برداشته باشد، ولى براى مرده تأثیرى ندارد، مگر آن که از گریه، رقّت قلب و حال دعایى حاصل شود و براى شادى و نجات مرده دعا کند که چنین دعایى به اجابت نزدیک تر است.
ب) مرده اگر زمینه لازم را داشته باشد، از همسایگان نیکوکار کسب فیض مى کند. در روایتى از پیامبر گرامى اسلام مى خوانیم: مردگان خود را در میان مردمان نیک به خاک بسپارید، زیرا مرده نیز همچون زنده از همسایه بد رنج مى برد.[20]
حضرت على(ع) فرمود: رسول خدا(ص) به ما دستور داد مردگانمان را در میان مردمانى صالح به خاک بسپاریم، زیرا مردگان نیز هم چون زنده ها از همسایه بد رنج مى برند.[21]
در حدیث دیگرى از پیامبرگرامى اسلام(ص) مى خوانیم: چون مؤمن بمیرد، گورها از مرگ او زیبا و روشن مى شود و هیچ قطعه اى از خاک گورستان نیست، مگر این که آرزو مى کند او در آن جا دفن شود و هرگاه کافر بمیرد گورها از مرگ او تاریک مى شوند و هیچ قطعه اى از خاک گورستان نیست، مگر این که از دفن او در خود به خدا پناه مى برد.[22]
—————
[20]. محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، مترجم: حمیدرضا شیخى، حدیث 19290.
[21]. محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، مترجم: حمیدرضا شیخى، حدیث 19290.
[22] همان، حدیث 19291.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.