معاد در قرآنپرسش و پاسخ

آیا در قیامت به كارهاى خوبى افراد غیرمسلمان رسیدگی می شود؟

با اعتقاد به این كه خداوند متعال در روز محشر به حساب همه بندگانش مى رسد، به حساب كارهاى خوبى كه افراد غیرمسلمان انجام مى دهند؛ از قبیل اختراعات و اكتشافات دانشمندان چگونه رسیدگى مى كند؟

اعمال افراد مؤمن به خدا و آخرت كه آنها را با انگیزه نزدیكى به خدا انجام مى دهند و خلوص نیت دارند، مقبول درگاه الهى است و استحقاق پاداش و بهشت مى یابند؛ چنان كه خداوند متعال مى فرماید: (… قَالَ إِنَّمَا یتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِین)[15] لكن غیرمسلمان هایى كه به خدا و آخرت ایمان دارند و عمل خیر را به قصد نزدیكى به خداوند انجام مى دهند، به موجب این كه از نعمت اسلام بى بهره اند، طبعاً از مزایاى استفاده از این برنامه الهى محروم مى مانند. حال اگر در قبول نداشتن اسلام، قاصر باشند، از اعمال خیر آنها به آن اندازه مقبول است كه مانند خدمت به خلق خدا با برنامه الهى اسلام منطبق است، ولى اگر در این مسئله، مقصِّر باشند؛ یعنى حقایق اسلام بر آنها عرضه شود، ولى تعصب و عناد ورزند و انصاف را كنار بگذارند، تمام آن اعمال خیر به هدر خواهد رفت.
اعمالِ خیرِ افرادى كه به خدا و قیامت ایمان ندارند و احیاناً براى خدا شریك قائلند و در این كار هم قاصرند نه مقصّر، موجب تخفیف و احیاناً رفع عذاب آنها خواهد بود یا در همین دنیا پاداش اعمال خود را مى بینند؛ پس «ایمان» شرط اصلى براى ورود به بهشت است.
—————
[15] مائده، آیه 27.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.