آیا در قرآن «پنج قل» وجود دارد؟

آیا در قرآن «پنج قل» وجود دارد؟

در قرآن بیش ازپنج قل وجود دارد، ولى 5 سوره با قل شروع مى‌شوند که به آنها «پنج قل» یا «مقولات» گفته مى‌شود.
یقیناً شما چهار سوره از پنج قل را حفظ هستید، تنها ممکن است سوره جن را حفظ نباشید.
براى یادآورى، من چند کلمه از اول هر یک از سوره‌هایى را که با قل شروع مى‌شوند مى‌نویسم، شما تلاش کنید همه سوره را از حفظ خوانده سپس در جاى خالى نام سوره را بنویسید.
1. قل هو الله احد‌… (سوره‌……..)
2. قل یا ایها الکافرون‌… (سوره‌……..)
3. قل اعوذ برب الفلق‌… (سوره‌……..)
4. قل اعوذ برب الناس‌… (سوره‌……..)
5. قل اوحى الى‌… (سوره جنّ)[2]
133)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.