علوم قرآنیپرسش و پاسخ

آیا در قرآن آیاتى درباره علوم، دانستنى‌ها و شگفتى‌هاى جهان وجود دارد؟

آیا در قرآن آیاتى درباره علوم، دانستنى‌ها و شگفتى‌هاى جهان كه دانشمندان به تازگى آنها را كشف‌كرده‌اند، وجود دارد؟

خداوند قرآن را براى هدایت مردم و راه‌یابى آنان به سوى خداوند و دست یابى آنها به بهشت و نعمت‌هاى بى‌كران الهى، نازل كرده است. پس ما نباید از قرآن انتظار داشته باشیم تك تك مسئله‌هاى حساب و هندسه، تعداد رودها و كوه‌هاى دنیا، تعداد عناصر موجود در طبیعت به طور واضح و روشن در قرآن آمده باشد، زیرا قرآن یك كتاب دائرة‌المعارف بزرگ نیست كه تمام جزئیات علوم ریاضى، جغرافیا، شیمى، فیزیك، گیاه‌شناسى و…در آن آمده باشد و اصولاً نمى‌توان چنین كتاب بزرگى نوشت كه در برگیرنده میلیون‌ها صفحه باشد و همه مردم باسواد و كم سواد آن را بخوانند. به نظر شما اگر قرآن مى‌خواست تنها یكصد هزار صفحه داشته باشد (یعنى هزار جلد كتاب صد صفحه‌اى) چند نفر مى‌توانستند چنین قرآنى را تهیه كنند و بخوانند. پس قرآن براى هدایت نازل شده است و از آن جا كه ذكر برخى از اسرار آفرینش به شناخت عظمت و بزرگى عالم و آفریننده آن كمك مى‌كند، در برخى از آیات قرآن به برخى از مسائل علمى اشاره شده است، ولى از آن جا كه این مسایل در آن زمان براى مردم عادى شناخته شده نبود، نمى‌توانستند به خوبى معناى قرآن را بفهمند و هم اكنون در پرتو پیش‌رفت‌هاى علمى تفسیر آیات روشن‌تر شده‌است.
برخى از مسایل علمى كه در قرآن آمده و آن را «اعجاز علمى» قرآن مى‌نامند، عبارتند از: 1ـ «حركت كردن زمین». در زمان نزول قرآن و حتى تا چندین قرن بعد مردم فكر مى‌كردند زمین و آنچه روى آن است (مانند كوه‌ها و…)ساكن است و خورشید به دور زمین مى‌چرخد، ولى خداوند در قرآن به ما یاد آورى مى‌كند كه كوه‌ها ـ كه جزو زمین هستند ـ همانند ابرها، در حال حركت هستند.(شورى، آیه 29) این آیه به خوبى بر «حركت زمین» دلالت دارد.
2ـ حركت «منظومه شمسى». یكى از مهم‌ترین مسئله‌هاى علمى كه در قرآن آمده بود و دانشمندان در سال‌هاى اخیر آن را كشف كرده‌اند، حركت منظومه شمسى است. مردم و دانشمندان فكر مى‌كردند، خورشید حركت ندارد، ولى قرآن اعلام كرده بود كه خورشید نیز در حال حركت است.(رعد، آیه 2) و هم اكنون ثابت شده است نه تنها خورشید ثابت نیست، بلكه تمامى منظومه شمسى با سرعت فراوانى در حال حركت است.
3ـ زندگى در كرات دیگر؛ یكى دیگر از مسائل مهم علمى كه در قرآن اشاره شده و دانشمندان تا كنون بخش كوچكى از آن را كشف كرده‌اند وجود موجودات زنده در سائر كره‌ها است. قرآن با صراحت اعلام مى‌كند كه یكى از نشانه‌هاى خداوند، آفرینش آسمان‌ها و زمین و موجودات زنده‌اى است كه آنها را بین آسمان و زمین پراكنده ساخته است.(ذاریات،آیه 47)
این آیه به روشنى نشان مى‌دهد نه تنها در زمین بلكه در آسمان‌ها و هم‌چنین بین آسمان‌ها و زمین موجودات زنده فراوانى زندگى مى‌كنند.
برخى دیگر از موارد اعجاز علمى قرآن عبارتند از: توازن قوه جاذبه و دافعه در كرات آسمان،گسترش جهان، زوجیت گیاهان، اثرات مهم جوّ زمین و…‌. توضیح بیشتر درباره اعجاز علمى قرآن را مى‌توانید در كتاب پیام قرآن نوشته آیة الله مكارم و دیگران جلد هشتم ببینید.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.