پرسش و پاسخپرسمان نماز

آیا توبه جبران نمازهای نخوانده پیشین را می کند؟

اگر كسی تا هنگام ازدواج نماز نخواند و پس از آن نماز خواندن را شروع كند، آیا میتواند گذشته را با توبه جبران كند؟

* توبه با یك جرقه آغاز میشود، جرقهای كه در آغاز تنها یك نقطه نورانی و كوچك در قلب است، امّا به تدریج تمامِ آسمانِ تیره و تاریك قلب را فرا میگیرد. این نقطه نورانیِ سفید، انسان را از گذشته تاریك به آینده روشن میبرد. نسبت به گذشته تاریك و سیاه، احساس تلخی، پشیمانی و ندامت میكند و آسمانِ ابر گرفته قلب برای آیندهای روشن آماده بارش رحمت الهی میشود. قرآن، این كتاب نوید بخشِ رحمت، به همه مؤمنان فرمانِ توبه میدهد. در سوره تحریم، آیه 8 میفرماید: (یأیها الذین ءَامنوا توبوا إلی الله توبةً نصوحاً عَسی رَبُّكم أَن یكفّر عنكم سیئاتكُم و یدخِلَكُم جَنّــت تجری مِن تحتها الأَنهـر)؛ ای كسانیكه ایمانآوردهاید! با اخلاصِ كامل توبه كنید، باشد كه پروردگار از گناهان شما در گذرد و به باغهایی واردتان كند كه در آن جویبارهایی جاری است.
حقیقت توبه همان حالت ندامت و پشیمانی از معصیت و تصمیم بر ترك بازگشت به گناه در آینده است (1). همانطور كه میدانید، پشیمانی كار دل است، امّا اگر حقیقی و خالص باشد، آثاری را در رفتار ظاهری انسان نیز بر جای میگذارد.
روزی حضرت علی(علیه السلام) مردی را دید كه بدون توجّه به شرایط توبه فقط با زبان میگفت: «استغفر الله»(2). حضرت به او فرمود: میدانی استغفار چیست؟ آنگاه شرایط استغفار را برای او توضیح داد و فرمود:
اوّل: باید از كارهای ناشایست گذشتهات پشیمان باشی؛
دوم: آنكه تصمیم بگیری دیگر سراغ كارهای زشت قبلی نروی؛
سوم: اگر حقّی از بندگان خدا برعهده توست (قرضی گرفتهای و پس ندادهای یا به زور چیزی را از مردم گرفتهای و یا…) ادا كنی؛
چهارم: اگر حقی از خدا بر عهده توست (مثلا نمازهایی از تو قضا شده و نخواندهای) آنها را ادا كنی و… .
آنگاه پس از این مراحل با زبان بگویی: «استغفرالله»
بعد از توضیح معنا و شرایط توبه، روشن میشود كه جبران گذشته در مورد نمازهای خوانده نشده، به این است كه ما علاوه بر پشیمانی دل، نمازهای قضا شده رابه جا بیاوریم.
—————————————————————-
1. علامه حلی، كشفالمراد، ص444.
2. صبحی صالح، نهجالبلاغه، ص549، كلمه417.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.