پرسش و پاسخپرسمان نماز

آیا بدون دادن خمس مال نماز و روزه صحیح است؟

الف) من در گذشته خمس مالم را نداده بودم، در این مدت آیا نماز و روزهام صحیح بوده است؟ ب) ازاوایلبلوغ به سبب دوستی با دوست ناباب بهاستمنا معتاد شدم و چند سالادامه دادم، ولی الان این عمل را ترك كردهام؛تكلیف عبادت و روزه و نمازهایم در آن سالهاكه غسل به گردنم بود چیست؟گذشته خود راچگونه جبران كنم؟

* خداوند متعال میفرماید: (وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ) (1) ؛ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه كنید كه پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان]است.
الف) گرچه پرداخت خمس و زكات، در روح عبادت تأثیر دارد، صحت و درست بودن نماز و روزه متوقف بر پرداخت خمس و زكات نیست، مگر این كه از پولی كه خمس به آن تعلق گرفته است، آب برای وضو و لباس برای نماز تهیه شود.
ب) توبه، بازگشت به سوی خدا، رها شدن از آلودگیها و پشیمانی از انجام گناه است و نشانه پشیمانی این است كه شخص در عملكرد خود دچار اندوه و حسرت شود. خداوند متعال میفرماید: ای مؤمنان! همگی به سوی خدا باز گردید [توبه كنید]شاید رستگار شوید. (توبه، آیه31).
بنابراین، توبه سبب رستگاری، پاكی از هر آلودگی و طهارت روح (بقره، آیه222)، تبدیل سیئات و گناهان، به حسنات (فرقان، آیه70)، محبوب شدن نزد خداوند متعال (بقره، آیه222) آمرزش گناهان (زمر، آیه53) طول عمر، وسعت رزق (هود، آیه3) و… میشود.
ناامیدی و مأیوس شدن از رحمت خداوند مهربان بزرگترین گناه است، شما میتوانید با توكل بر پروردگار متعال و تمسك و توسل به اهلبیت پیامبراكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) با انجام كارهای نیك و پسندیده و انجام عبادتها، رضایت خداوند را هر چه بیشتر جلب كنید و خداوند نیز بندگان توبه كار را بسیار دوست دارد؛ چنانكه میفرماید: (إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ التَّوَّبِینَ) (2) ؛ … خداوند توبهكاران را دوست میدارد…(3).
ج) درباره نمازهایی كه از شما قضا شده و یا در حال جنابت خواندهاید، باید قضای آنها را بهجا بیاورید، ولی شایسته است كه درباره لباسی كه با آن نماز خواندهاید و نیز مكانی كه در آن نماز گذارده و یا آبی كه با آن وضو گرفتهاید، در حالیكه آن لباس و مكان و آب مشمول خمس بوده است. همچنین در روزههایی كه از شما قضا شده است و… با مرجع تقلید خود مكاتبه و از او استفتا كنید.
———————————————————————————
1. توضیحالمسائل مراجع، ج1، ص286ـ398؛ استفتائات از دفتر مقام معظم رهبری، قم.
2. هود، آیه90.
3. بقره، آیه222.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.