خانه / پرسش و پاسخ / آیا بدون دادن خمس مال نماز و روزه صحیح است؟

آیا بدون دادن خمس مال نماز و روزه صحیح است؟

الف) من در گذشته خمس مالم را نداده بودم، در این مدت آیا نماز و روزهام صحیح بوده است؟ ب) ازاوایلبلوغ به سبب دوستی با دوست ناباب بهاستمنا معتاد شدم و چند سالادامه دادم، ولی الان این عمل را ترك كردهام؛تكلیف عبادت و روزه و نمازهایم در آن سالهاكه غسل به گردنم بود چیست؟گذشته خود راچگونه جبران كنم؟

* خداوند متعال میفرماید: (وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ) (1) ؛ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه كنید كه پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان]است.
الف) گرچه پرداخت خمس و زكات، در روح عبادت تأثیر دارد، صحت و درست بودن نماز و روزه متوقف بر پرداخت خمس و زكات نیست، مگر این كه از پولی كه خمس به آن تعلق گرفته است، آب برای وضو و لباس برای نماز تهیه شود.
ب) توبه، بازگشت به سوی خدا، رها شدن از آلودگیها و پشیمانی از انجام گناه است و نشانه پشیمانی این است كه شخص در عملكرد خود دچار اندوه و حسرت شود. خداوند متعال میفرماید: ای مؤمنان! همگی به سوی خدا باز گردید [توبه كنید]شاید رستگار شوید. (توبه، آیه31).
بنابراین، توبه سبب رستگاری، پاكی از هر آلودگی و طهارت روح (بقره، آیه222)، تبدیل سیئات و گناهان، به حسنات (فرقان، آیه70)، محبوب شدن نزد خداوند متعال (بقره، آیه222) آمرزش گناهان (زمر، آیه53) طول عمر، وسعت رزق (هود، آیه3) و… میشود.
ناامیدی و مأیوس شدن از رحمت خداوند مهربان بزرگترین گناه است، شما میتوانید با توكل بر پروردگار متعال و تمسك و توسل به اهلبیت پیامبراكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) با انجام كارهای نیك و پسندیده و انجام عبادتها، رضایت خداوند را هر چه بیشتر جلب كنید و خداوند نیز بندگان توبه كار را بسیار دوست دارد؛ چنانكه میفرماید: (إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ التَّوَّبِینَ) (2) ؛ … خداوند توبهكاران را دوست میدارد…(3).
ج) درباره نمازهایی كه از شما قضا شده و یا در حال جنابت خواندهاید، باید قضای آنها را بهجا بیاورید، ولی شایسته است كه درباره لباسی كه با آن نماز خواندهاید و نیز مكانی كه در آن نماز گذارده و یا آبی كه با آن وضو گرفتهاید، در حالیكه آن لباس و مكان و آب مشمول خمس بوده است. همچنین در روزههایی كه از شما قضا شده است و… با مرجع تقلید خود مكاتبه و از او استفتا كنید.
———————————————————————————
1. توضیحالمسائل مراجع، ج1، ص286ـ398؛ استفتائات از دفتر مقام معظم رهبری، قم.
2. هود، آیه90.
3. بقره، آیه222.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.