معاد در قرآنپرسش و پاسخ

آیا از نظر عقلى امكان تفاوت در اثر انگشت انسانها وجود دارد؟

از آیه شریفه (بَلَى قَـدِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ)[42] ؛ استفاده مى شود كه در روز قیامت، تمام انسان ها زنده مى شوند و سرانگشت هایشان ساخته مى شود كه از هم دیگر متمایزند؛ آیا از نظر عقلى امكان دارد كه اثر انگشت میلیاردها انسان در محل چند سانتیمترى با هم اختلاف داشته باشد؟

خداوند متعال در این آیه شریف، نمى فرماید كه در روز قیامت وقتى انسان ها را زنده مى كند، این گونه است كه سرانگشت و خطوط آن در همه انسان ها با هم فرق كند و از هم دیگر متمایز باشند، بلكه مى فرماید «تسویه بنان» مى كند؛ یعنى طورى آن را صورت گرى مى كند كه به همین صورتى كه الآن در سرانگشت هر فرد مشاهده مى شود، باشد.
پس احتمال این كه در بین آن همه انسانى كه در قیامت زنده مى شوند، اثر بعضى از انگشت ها با هم یكى باشد، ـ اگر هم صحیح باشد ـ با این آیه منافاتى ندارد.[43] در عین حال تفاوت سر انگشتان به حدى زیاد است كه امروزه با آن جُرم شناسى مى شود.
—————
[42] قیامت، آیه 4.
[43] ر.ك: المیزان، ج 20، ص 104؛ تفسیر نمونه، ج 18، ص 485.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.