معاد در قرآنپرسش و پاسخ

آیا از معانى شفاعت، شهادت در قیامت است؟

به نظر مى رسد كه یكى از معانى شفاعت، شهادت در قیامت باشد. مؤید آن، آیه 86 زخرف و شفاعت قرآن در قیامت نیز از نوع تكلم و شهادت به حق است … آیا این مطلب درست است؟

معناى شفاعت ـ همان گونه كه گذشت ـ عبارت است از واسطه شدن براى بخشش گناهان، نه به معناى شهادت. در هیچ موردى، شفاعت به معناى شهادت به كار نرفته است.
در سوره زخرف آیه 86 این گونه آمده است: (ولا یملِكُ الَّذینَ یدعونَ مِن دونِهِ الشَّفـعَةَ اِلاّ مَن شَهِدَ بِالحَقِّ وهُم یعلَمون)؛ كسانى كه غیر او را مى خوانند قادر بر شفاعت نیستند، مگر آنان كه شهادت به حق داده اند و به خوبى آگاهند.
مراد از «شهادت به حق» در این آیه، اعتراف به دین حق است. پیام این آیه، چنین است كه تنها كسى مى تواند شفاعت كند كه به دین حق معترف باشد و بر حقیقت حال و اعمال كسى كه مى خواهد شفاعتش كند آگاه باشد.
پس در این آیه، نه شفاعت به معناى شهادت است و نه شفاعت از نوع تكلم و شهادت به حق است.[39]
—————
[39] ر.ك: المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، ج 18، ص 192.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.