علوم قرآنیپرسش و پاسخ

آيا جبرئيل براى رساندن آيات قرآن، خدمت پيامبر مى‌آمد؟

آيا جبرئيل براى رساندن آيات قرآن، خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مى‌آمد؟ در اين صورت آيا رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) جبرئيل را مى‌ديد يا فقط صداى او را مى‌شنيد.

جبرئيل به دو صورت خدمت رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) مى‌رسيد:
الف ـ گاهى خداى توانا جبرئيل را به صورت انسانى، تغيير شكل مى‌داد، او به خدمت پيامبر مى‌آمد و آن‌چه را خداوند وحى فرموده بود به پيامبر ابلاغ مى‌كرد. مطابق برخى از روايات جبرئيل گاهى به صورت شخصى به نام «دحيه كلبى» خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مى‌آمد.
ب ـ در موارد اندكى هم پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) جبرئيل را با صورت اصلى خودش مى‌ديد كه گفته شده در تمام مدّت نبوت حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)تنها دو بار حضرت جبرئيل را به صورت اصلى خودش ديده است.[4]
—————
[4]. تفسير نمونه، ج 20، ص 485 ـ 501.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.