اعلام قرآن

آل محمد صلی الله عليه و آله

آل محمد صلی الله علیه و آله

آل محمد صلی الله علیه و آله یا اهل بیت علیهم السلام، در آیات و روایات بر خاندان پیامبر (وابستگان بیت نبوی) منطبق می‌گردد. آل محمد صلی الله علیه و آله که با عناوینی چون عترت پیامبر و ذوی القربی خوانده می شوند، همان صراط مستقیم اند كه همواره دستیابی به آن را از خدا می‌ طلبیم(1) و به نشانه و ستاره ‌ای همانندند كه به مدد آن هدایت می ‌شویم.(2) علم كتاب نزد ایشان است و آنان صاحبان علم(3) و عالم به تأویل متشابهات و راسخان در علم(4) و باب هایی هستند كه برای ورود به مدینه علم، گزیری از آن ها نیست.(5) خداوند آنان را برای تبیین آموزه ‌های كتاب خویش برگزیده است.(6) ریسمان نجات بخش خداوندی‌ اند(7) و برای بهره ‌مندی از رحمت و مغفرت الهی، راهی جز هدایت یابی به ولایت آنان نیست.(8) حدیث پرآوازه سفینه، اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله را به كشتی نوح همانند کرده و كسانی را كه از این كشتی بهره نگیرند، غرق دریای گمراهی خوانده است؛(9) هدایتگرانی كه هیچ ‌گاه كسی را از باب هدایت خارج نساخته اند و درِ ضلالت را به روی كسی نخواهند گشود.(10)
___________________
1. حمد:6 ؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج‌3، ص‌89‌ـ‌90.
2. نحل: 16؛ تفسیر فرات الكوفی، ص‌234؛ طبرسی، مجمع البیان، ج‌6‌، ص‌545‌.
3. آل عمران: 18؛ العروسی حویزی، نورالثقلین، ج‌1، ص‌323.
4. آل عمران: 7 ؛ بحرانی، تفسیرالبرهان، ج‌1، ص‌598‌ـ‌600‌.
5. بقره: 189؛ طبرسی، همان، ج‌2، ص‌509‌؛ بحرانی، همان، ج‌1، ص‌408‌ـ‌409.
6. فاطر:32 ؛ کلینی، الكافی، ج‌1، ص‌215؛ صدوق، عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج‌1، ص‌468.
7. آل عمران: 103؛ فیض کاشانی، الصافی، ج‌1، ص‌365‌ـ‌366؛ شبلنجی شافعی، نور‌الابصار فی مناقب آل ‌بیت النبی المختار، ص‌112.
8. طه: 20؛ ابن شهرآشوب، همان، ج‌3، ص‌103؛ تفسیر قرطبی، ج‌11، ص‌154.
9. حاکم نیشابوری، المستدرك، ج‌3، ص‌163؛ هیثمی شافعی، مجمع الزوائد، ج‌9، ص‌168؛ متقی هندی، كنزالعمال، ج‌12، ص‌94.
10. متقی هندی، همان، ج‌11، ص‌611‌ـ‌612‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.