آل عمران

آل عمران
مفسران در اینکه منظور از عمران در عبارت آل عمران چه کسی است، بر یک رأی نیستند. برخی او را عمران پدر حضرت موسی علیه السلام و هارون، و‌ بعضی نیز وی را عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها می‌ دانند.(1) از آن‌ جا که مفسّران، در معنای آل و مقصود از عمران وحدت نظر ندارند، در معنای آل‌عمران نیز بر یک نظر نیستند و احتمال داده ‌اند که منظور، یکی از این ‌ها باشد:
1. حضرت عیسی و حضرت مریم علیهما السلام که این قول مشهور است.(2)
2. حضرت موسی و هارون علیهما السلام.
3. مؤمنان به حضرت عیسی علیه السلام؛ زیرا آل به معنای پیرو نیز آمده است.(3)
4. امام علی علیه السلام؛ زیرا نام پدر حضرت در تورات، عمران است.(4)
5. پیامبران و امامان معصومی که از نسل عمران هستند؛ زیرا آنان را در آیه، برگزیدگان خداوند دانسته و این وصف در همه خویشان و نزدیکان صادق نیست.(5)
6. شخص عمران، چنان ‌که در آیه 248 سوره بقره از شخص حضرت موسی و هارون علیهما السلام، به آل تعییر شده است.(6)
_____________________
1. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج‌8‌، ص‌24.
2. طبرسی، مجمع البیان، ج‌2، ص‌735.
3. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج‌8‌، ص‌24.
4. رازی، ابوالفتوح، روض ‌الجنان، ج‌4، ص‌284.
5. طبرسی، مجمع البیان، ج‌2، ص‌735.
6. همان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.