اعلام قرآن

آل عمران

آل عمران
مفسران در اينكه منظور از عمران در عبارت آل عمران چه كسي است، بر يك رأي نيستند. برخي او را عمران پدر حضرت موسي عليه السلام و هارون، و‌ بعضي نيز وي را عمران پدر حضرت مريم سلام الله عليها مي‌ دانند.(1) از آن‌ جا كه مفسّران، در معناي آل و مقصود از عمران وحدت نظر ندارند، در معناي آل‌عمران نيز بر يك نظر نيستند و احتمال داده ‌اند كه منظور، يكي از اين ‌ها باشد:
1. حضرت عيسي و حضرت مريم عليهما السلام كه اين قول مشهور است.(2)
2. حضرت موسي و هارون عليهما السلام.
3. مؤمنان به حضرت عيسي عليه السلام؛ زيرا آل به معناي پيرو نيز آمده است.(3)
4. امام علي عليه السلام؛ زيرا نام پدر حضرت در تورات، عمران است.(4)
5. پيامبران و امامان معصومي كه از نسل عمران هستند؛ زيرا آنان را در آيه، برگزيدگان خداوند دانسته و اين وصف در همه خويشان و نزديكان صادق نيست.(5)
6. شخص عمران، چنان ‌كه در آيه 248 سوره بقره از شخص حضرت موسي و هارون عليهما السلام، به آل تعيير شده است.(6)
_____________________
1. فخر رازي، التفسير الکبير، ج‌8‌، ص‌24.
2. طبرسي، مجمع البيان، ج‌2، ص‌735.
3. فخر رازي، التفسير الکبير، ج‌8‌، ص‌24.
4. رازي، ابوالفتوح، روض ‌الجنان، ج‌4، ص‌284.
5. طبرسي، مجمع البيان، ج‌2، ص‌735.
6. همان.

دیگر موارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.